Mangled name

??_2@YA_NABVAny@CORBA@@AAPAV_objref_PushConsumer@CosEventComm@@@Z

Exported by

sizefilenameversion
337408COSDynamic413_vc9_rt.dll4.1.3.F1